لطفا کمی صبر کنید....

بانک جامع متون علمی اقتصاد مقاومتی - تعداد آثار: ۱۷۰ عدد
مقالات، پایان نامه ها، گزارش های پژوهشی و کتب مرتبط با اقتصاد مقاومتی خود را از طریق دکمه بارگزاری به این بانک جامع اضافه کنید.
نوع اثر نام اثر مکان ارائه نویسنده اصلی سال ارائه دریافت
پایان نامه بررسی زمینه های اقتصاد مقاومتی در استان ایلام دانشکاه آزاد مهدی نجف پور ۱۳۹۵
مقاله بررسی ابعاد و اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر ماموریتهای کلان مدیریت شهری مجموعه مقالات اقتصاد مقاومتی و مدیریت شهری یاسر سلیمانی ۱۳۹۵
مقاله مبانی و چارچوبهای نظری اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج اقتصادی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی عادل پیغامی ۱۳۹۵
مقاله مدل مفهومی مطلوب امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در منظومه اقتصاد مقاومتی فصلنامه آفاق امنیت مصطفی سمیعی نسب ۱۳۹۵
مقاله نقد رویکرد متعارف برنامه های درسی رشته اقتصاد در کشور و طراحی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد مقاومتی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی مصطفی سمیعی نسب ۱۳۹۵
مقاله تبیین رویکردها و مولفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: بند 12 سیاستها: مولفه های دیپلماسی اقتصادی) فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان یاسر سلیمانی ۱۳۹۵
مقاله مولفه های الگوی مقاوم سازی اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج یاسر سلیمانی ۱۳۹۵
مقاله مولفه های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج یاسر سلیمانی ۱۳۹۵
گزارش عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی پژوهشکده پولی و بانکی وهاب قلیچ ۱۳۹۴
مقاله اولویت بندی عوامل موثر در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی دوفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی رسول خوانساری ۱۳۹۴